Open Outdoor Sunnanvindur
Terug van weg geweest: de open outdoor! We hebben een nieuwe locatie gevonden om deze leuke kwalificatie wedstrijd weer te kunnen organiseren! De wedstrijd wordt gehouden op het terrein van Mée-Hestar (Lageweg 44, Rijswijk)
Inschrijven kan via evenementen.nsijp.nl. Hier is ook meer info te vinden over de wedstrijd zelf. Leden van Sunnanvindur kunnen gebruik maken van € 5,00 korting via de code OOSV22.
Deze baan heeft helaas wel een beperking voor de vijfgangenproeven. Deze baan is maar 240m en daarom mogen we er geen officiële vijfangenproeven uitschrijven. We hebben wel een alternatieve vijfgangenproef uitgeschreven. De uitwerking hiervan zie je hieronder. Je kunt in deze proef dus geen gebruik maken van de mogelijkheid tot kwalificatie voorde sport A.
Heb je nog vragen? Stuur een mail naar wedstrijd.sunnanvindur@gmail.com.

FKB– Vijfgangenproef voor korte ovaalbanen

Deze proef wordt verreden op een ovaalbaan
De proef is bedoeld voor banen met een lange zijde die korter is dan 70 meter,

Toegelaten combinaties

Combinaties die in deze proef starten zijn uitgesloten van andere Vier- en Vijfgangenproeven op dezelfde wedstrijd.

Selectie

De proef wordt gereden door groepen van maximaal 3 ruiters tegelijkertijd in de baan. De combinaties tonen de vijf gangen op commando van de speaker in de hieronder beschreven volgorde.
Ze rijden op de hand die in de startlijst is aangegeven.

Volgorde van de onderdelen:
1. langzaam tot middeltempo tölt
2. langzaam tot middeltempo draf 3. midden tempo stap
4. langzaam tot middeltempo galop 5. telgang

De telgang wordt tweemaal getoond op dezelfde lange zijde. De ruiters kiezen deze bij meerderheid van stemmen. Bij een staken van de stemmen maakt de speaker de keuze. Een combinatie hoeft slechts de helft van de lange zijde telgang te laten zien om een beoordeling te kunnen krijgen.

Het cijfer voor telgang wordt verdubbeld en het totaal aantal punten gedeeld door 6

Finales

De finalisten tonen de onderdelen op instructie van de speaker in de volgorde zoals bij de selectie is beschreven.
De telgang wordt tweemaal getoond op dezelfde lange zijde. De ruiters kiezen deze bij meerderheid van stemmen. Bij een staken van de stemmen maakt de speaker de keuze.

Een combinatie hoeft slechts de helft van de lange zijde telgang te laten zien om een beoordeling te kunnen krijgen.
Het cijfer voor telgang wordt verdubbeld en het totaal aantal punten gedeeld door 6

Bijzonderheden tav het tonen van de telgang:

Deze proef is bedoeld voor banen die niet voldoen aan de gestelde eis van 70 m lengte.
De afstand die getoond moet worden voor het verkrijgen van een beoordeling wordt aangegeven door middel van een extra set markeerders. Waar deze staan is afhankelijk van de daadwerkelijke lengte van de baan en wordt door de juryleden voor aanvang van de proef bepaald.( in principe zoals bij de F3: 8 m extra)
De Juryrichtlijnen voor deze proef zijn dezelfde als voor de F3.

De afstand die getoond moet worden in telgang is afhankelijk van de lengte van de baan.
Voor de overgangen galop-telgang is in deze proef dus meer ruimte: ± 8 m extra.
De te bereiken maximale snelheid kan door de daadwerkelijke lengte van de baan beperkt worden, in het jureren wordt hier door de juryleden rekening mee gehouden.
Van de combinaties wordt verwacht dat zij hun rijstijl en snelheid aanpassen aan de mogelijkheden van de baan, zodat de gezondheid en welzijn van de paarden gewaarborgd blijft.
Wanneer een combinatie verantwoord in staat is de overgangen te rijden zoals die in de F2 en F1 worden gevraagd, dan mag dat, maar dit is niet noodzakelijk voor een goede beoordeling.
De punten die voor dit onderdeel in deze proef behaald worden zijn dan ook niet vergelijkbaar met (of geven garantie voor) de punten in de F2 of F1.