Het bestuur van Sunnanvindur bestaat uit de volgende leden:

  • Roos Lubbers (voorzitster)
  • Aniek Jasper (penningmeester)
  • José Volwerk (secretaris)
  • Maartje van der Zwaan
  • Marianne Timmerman

Postadres:
Sunnanvindur 
p/a José Volwerk
Zandhoefseweg 2
5521 PN Eersel

email naar het bestuur: bestuur.sunnanvindur@gmail.com

 

Rekeningnummer: NL60 INGB 0000 8958 99, Vereniging Sunnanvindur